Voucher

Podaruj bliskim to, co najcenniejsze: wyjątkowy czas i wypoczynek w cudownym miejscu. Spersonalizowany Voucher na pobyt w hotelu, Piwne SPA, kolację  w restauracji, czy kompleksowy pakiet pobytowy to doskonały pomysł na prezent.

Niniejszy pakiet może przyjąć formę rezerwacji na konkretny termin lub Vouchera, gdy decyzję o terminie pobytu chcieliby Państwo zostawić obdarowanym.

Jak nabyć voucher? Wersję papierową możesz zakupić bezpośrednio w recepcji naszego hotelu. Jest możliwość zakupu wersji elektronicznej (pdf), w tym celu prosimy o kontakt na: spa@czenstochovia.pl lub recepcja@czenstochovia.pl

REGULAMIN VOUCHERA

1. Voucher jest ważny od daty zakupu.

2. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

3. Wydrukowany voucher musi być dostarczony przed wykonaniem usługi.

4. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

5. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.

6. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

8. Voucher może być realizowany wyłącznie w Browarze CzenstochoviA.

9. Browar CzenstochoviA nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

10. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

12. Browar CzenstochoviA ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera

b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze

13. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

14. Browar CzenstochoviA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Restaurację , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

15.Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.

16.Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.